Tủ Báo Động Trung Tâm PSTN/GSM PCA-959GSM

PCA-959GSM

Liên hệ

Báo động trung tâm 16 vùng không dây. Mở rộng 48 đầu dò không dây. Thiết lập được 8 nhóm vùng phụ độc lập, có thể Bật/Tắt riêng biệt cho từng nhóm. Chuyên dành cho dự án, công trình lớn