Báo Trộm Không Dây WIFI/GSM/SMS 32 VÙng PCA-7000WIFI/GSM

PCA-7000WIFIGSM

Liên hệ

Báo trộm PCA-7000 WIFI/GSM 2016 là thế hệ Báo động thông minh mới nhất của Picotech, tủ trung tâm sẽ cảnh báo sớm nếu kẻ gian cố tình phá hoại nhằm vô hiệu hóa hệ thống.