Đầu dò báo khói PC-0311-4

PC-0311-4

Liên hệ

Đầu dò báo khói quang PC-0311-4 tiếp nhận và xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác, kích hoạt hệ thống chữa cháy cảnh báo sớm. PC-0311-4 đạt tiêu chuẩn PCCC EN54 theo Quy chuẩn Châu Âu, chuẩn EN 54-7.