Đầu ghi hình 16 kênh PC-5316CVI

PC-5316CVI

Liên hệ

Đầu ghi hình 16 kênh PC-5316CVI lắp đặt cho hệ thống nhiều camera đối với các khu vực như nhà xưởng, công trình...Phát lại đồng bộ thời gian thực, chế độ tìm kiếm thông minh & hỗ trợ 2 ổ cứng Sata, dung lượng 6TB