Đầu ghi hình NVR 4 kênh PC-2804NVR

PC-2804NVR

Liên hệ

Đầu ghi 4 kênh PC-2804NVR tích hợp nhiều chức năng như thiết lập dò chuyển động, nhiều chế độ ghi hình và dò tìm. Hiệu quả hoạt động cao khi kết hợp camera IP Picotech