Đầu ghi mạng 16 kênh PC-1416NVR

PC-1416NVR

Liên hệ

Đầu ghi mạng 16 kênh PC-1416NVR thích hợp sử dụng cho hệ thống nhiều camera, hỗ trợ nhiều thương hiệu IP khác nhau. Kích hoạt báo động trên màn hình, còi, e-mail & FPT upload