Đầu ghi NVR 4 kênh PC-1804NVR

PC-1804NVR

Liên hệ

Đầu ghi mạng Picotech PC-1804NVR 4 kênh hỗ trợ nhiều chế độ dò tìm cùng với đó là nhiều chế độ ghi hình khác nhau. hiệu quả sử dụng rất sử dụng với hệ thống camera IP Picotech