ĐẦU PHOTO BEAM 3 TIA 200M PICOTECH

PCA-200ABE-D

Liên hệ

ĐẦU PHOTO BEAM 3 TIA PICOTECH
MODEL: PCA-200ABE-D
Hiển thị mức tín hiệu kỹ thuật số
- Khoảng cách bảo vệ: 200m Outdoor; 600m Indoor
- Nguồn cấp: DC10.5 – 24V, Dòng tiêu thụ: 90mA Max.
- Tốc độ đáp ứng: 50 - 700ms
- Góc điều chỉnh: ±90° (Horizontal),