Module Mở Rộng 8 Vùng (Wỉred Zoze) Sử Dụng Cho Báo Trộm PCA-959GSM

PCA-302EM

Liên hệ

Nguồn cung cấp: 10.5 - 15VDC
- Dòng tĩnh: ≤50mA
- Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ +50°C
- Kích thước (L*W*H): 98×72×26 mm